ממ''ד דרך יהודית - דולב

ממ''ד דרך יהודית - דולב

עשה לך רב

שאלה לפרשת השבוע

כל שבוע נכתוב שאלת פרשת שבוע עליך לענות על השאלה בכל פעם. אם תעני על השאלה תקבלי כרטיס כל הכבוד.

תחומי דעת

סיפור חודשי

בכל חודש או אירוע מיוחד אני אפרסם פרק בסדרת 'מכשיר הפלא' הקשור לחודש או לאירוע.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA