ממ''ד דרך יהודית - דולב

ממ''ד דרך יהודית - דולב

עשה לך רב

שאלה לפרשת השבוע

כל שבוע נכתוב שאלת פרשת שבוע עליך לענות על השאלה בכל פעם. אם תעני על השאלה תקבלי כרטיס כל הכבוד.

מידע להורים

אליפות הסייבר של משרד החינוך

משרד החינוך משקיע במהנדסי המחר! כל שלבי האימון פתוחים לתרגול! מוזמנות להיכנס ולשחק

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA